Bli medlem

Nästa månadsmöte hålls: Torsdag 18/1 kl. 19:00 på Norrbygården, Höglundagatan 10, Örebro.

På agendan står årsmtöe!

Bli medlem

Hjärtligt välkommen!

 

Bästa och enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Örebro Akvarieklubbs plusgirokonto;

27 36 84 -1.

Märk betalningen med ditt namn.

Mejla också ditt namn, adress och telefonnummer tillsammans med födelse- år/månad/dag samt din E-postadress till info@orebroak.se .

Medlemsavgiften per kalenderår är för närvarande:

 

Senior: 250kr ( om du är 19 år eller äldre ).

Junior: Gratis, under förutsättning att du bor så att du kan delta i

klubbens verksamhet, samt att du vill ha klubbens medlemstidning

digitalt (i pdf-format).

 

För ytterligare familjemedlem på samma adress betalar man 30kr.

 

När vi har föredragshållare på mötena betalar klubbens medlemmar 30kr i inträde, icke-medlemmar betalar 50kr. Till övriga möten är inträdet 30kr.

 

Örebro Akvarieklubb

Ordförande:

Pierre Gustafsson

 

Vice ordförande:

Ida Eliasson

 

Webmaster:

Wilhelm Lindroth

© Copyright 2015. All Rights Reserved.