Om ÖAK

Nästa månadsmöte hålls: Torsdag 18/1 kl. 19:00 på Norrbygården, Höglundagatan 10, Örebro.

På agendan står årsmtöe!

Om ÖAK

Örebro Akvarieklubb bildades 1935 och är därmed en av Sveriges äldsta! Medlemsantalet varierar lite från år till år, för närvarande är vi runt 85 medlemmar runt om i hela mellansverige.

 

Som Medlem i ÖAK får du;

 

Tillfälle att dela med dig av dina egna erfarenheter till andra likasinnade.

 

Tillgång till stor kunskapsbank i form av många mycket erfarna medlemmar, d.v.s. nära till hjälp om något problem skulle uppstå.

 

Vår klubbtidning Scalaren som ges ut med nio nummer om året, januari - maj samt september - december. Denna tidning är 2017 inne på sitt sjuttiandra utgivningsår och innehåller artiklar i olika akvaristiska riktningar. Tidningen utgör även i kombination med hemsidan kallelse till våra månadsmöten.

Våra redaktörer tar gärna emot artikelbidrag till tidningen, du hittar deras kontaktuppgifter under fliken "Styrelsen". Klubbens medlemmar får även gärna annonsera i tidningen!

Klickar du på tidingen här nedanför till vänster kan du provläsa ett nummer av Scalaren.

 

Månadsmöten äger notmalt sett rum 3:e torsdagen varje månad i Norrbygårdens lokaler på Höglundagatan 10, Örebro (klicka här för att titta på en karta). Dessa möten kan bestå av föredrag, bilder, diskussioner, frågesport m.m. om fiskar, växter, belysning, sjukdomar, vattenkemi. Månadsmötena äger rum perioderna januari - maj samt september - december.

 

När vi har föredragshållare betalar klubbens medlemmar 30kr i inträde, icke-medlemmar betalar 50kr. Till övriga möten är inträdet 30kr.

 

Varje maj-månadsmöte brukar vi vara ute någonstans. Då kan andra tider och samlingsplatser gälla. Håll koll i kalendern på sidan "hem" eller i vår klubbtidning Scalaren för information.

 

I samband med månadsmötena så informerar ÖAK:s funktionärer om vad som händer på den akvaristiska fronten i Örebro, i Sverige och i Norden

 

En akvaristisk auktion nästan varje månadsmöte där du kan köpa och sälja fiskar, växter och tillbehör till bra priser.

 

Traditionen bjuder också att ÖAK årligen arrangerar ett par storauktioner. En på våren och en på hösten. Dessutom brukar vi åka på en gemensam resa eller liknande som start på höstsäsongen.

Örebro Akvarieklubb

Ordförande:

Pierre Gustafsson

 

Vice ordförande:

Ida Eliasson

 

Webmaster:

Wilhelm Lindroth

© Copyright 2015. All Rights Reserved.