Om ÖAK / styrelsen

Om ÖAK

Nästa månadsmöte sker torsdag 17/1 kl 19:00 på Norrbygården, Höglundagatan 10, Örebro.

På agendan står årsmötesförhandlingar. Välkomna!

 

Örebro Akvarieklubb bildades 1935 och är därmed en av Sveriges äldsta! Medlemsantalet varierar lite från år till år, för närvarande är vi runt 85 medlemmar runt om i hela mellansverige.


Som Medlem i ÖAK får du;


Rabatter i flertalet butiker både i och utanför Örebro. Se lista här


Tillfälle att dela med dig av dina egna erfarenheter till andra likasinnade.


Tillgång till stor kunskapsbank i form av många mycket erfarna medlemmar, d.v.s. nära till hjälp om något problem skulle uppstå.


Vår klubbtidning Scalaren som ges ut med nio nummer om året, januari - maj samt september - december. Denna tidning är 2018 inne på sitt sjuttitredje utgivningsår och innehåller artiklar i olika akvaristiska riktningar. Tidningen utgör även i kombination med hemsidan kallelse till våra månadsmöten.

Våra redaktörer tar gärna emot artikelbidrag till tidningen, du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på denna sida. Klubbens medlemmar får även gärna annonsera i tidningen!

Klickar du på tidingen här nedanför till vänster kan du provläsa ett nummer av Scalaren.


Månadsmöten äger notmalt sett rum 3:e torsdagen varje månad i Norrbygårdens lokaler på Höglundagatan 10, Örebro (klicka här för att titta på en karta).  Dessa möten kan bestå av föredrag, bilder, diskussioner, frågesport m.m. om fiskar, växter, belysning, sjukdomar, vattenkemi. Månadsmötena äger rum perioderna januari - maj samt september - december.


Medlemmar har fri entré till våra möten. Icke medlemmar betalar 30kr i entré på möte utan föredrag och 50kr på möte med föredrag.


Varje maj-månadsmöte brukar vi vara ute någonstans. Då kan andra tider och samlingsplatser gälla. Håll koll i kalendern på sidan "hem" eller i vår klubbtidning Scalaren för information.


I samband med månadsmötena så informerar ÖAK:s funktionärer om vad som händer på den akvaristiska fronten i Örebro, i Sverige och i Norden


En akvaristisk auktion nästan varje månadsmöte där du kan köpa och sälja fiskar, växter och tillbehör till bra priser.


Traditionen bjuder också att ÖAK årligen arrangerar ett par storauktioner. En på våren och en på hösten. Dessutom brukar vi åka på en gemensam resa eller liknande som start på höstsäsongen.

Styrelsen

Klicka på respektive persons namn för att skicka e-post.

TF. ordförande:

073-6892656

Vice ordförande:

076-3272877

Kassör:

076-3272877

Vice kassör:

070-5183789

Sekreterare

073-7519593

Ledamot:

019-570484

Ledamot:

073-6892656

Suppleant:

073-2115380

Suppleant:

Funktionärer

Redaktör

076-3272877

Redaktör:

073-7519593

Redaktör:

019-570484

Redaktionsmedlem:

019-101301

Odlingsansvarig,

Web-redaktör:

073-2115380

Odlingsansvarig

019-572239

Klubbvärd:

070-5183789

Klubbvärd:

070-2611571

Ansvarig för

utställnigsakvariet:

Johnnie

Vandenberghe

0700-368279

Revisor:

Marianne

Strömberg

0708-120510

Biologer

Kemi och

Saltvatten

070-2417572

Växter och

sötvatten:

019-572239

© Copyright 2015. All Rights Reserved.