Styrelsen

Nästa månadsmöte hålls: Torsdag 18/1 kl. 19:00 på Norrbygården, Höglundagatan 10, Örebro.

På agendan står årsmtöe!

Styrelsen

Klicka på respektive persons namn för att skicka e-post.

Ordförande:

073-8903106

Vice ordförande:

076-3272877

Kassör:

070-6833118

Sekreterare

073-7519593

Ledamot:

019-570484

073-6892656

Suppleant:

070-7494927

Funktionärer

Redaktör

076-3272877

Redaktör:

073-7519593

Redaktör:

019-570484

Redaktionsmedlem:

019-101301

Odlingsansvarig,

Web-redaktör:

073-2115380

Odlingsansvarig

019-572239

Klubbvärd:

070-5183789

Klubbvärd:

070-7494927

Revisor:

Marianne

Strömberg

0708-120510

Ansvarig för

klubblokalen:

Johnnie

Vandenberghe

0700-368279

Klubbvärd:

070-2611571

Biologer

Kemi och

Saltvatten

070-2417572

Växter och

sötvatten:

019-572239

Örebro Akvarieklubb

Ordförande:

Pierre Gustafsson

 

Vice ordförande:

Ida Eliasson

 

Webmaster:

Wilhelm Lindroth

© Copyright 2015. All Rights Reserved.