Bli medlem

Bli medlem

Nästa månadsmöte sker torsdag 20/12 kl 19:00 på Akvariekällaren, Karlslundsgatan 19, Örebro

 

 Hjärtligt välkommen!


Bästa och enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Örebro Akvarieklubbs plusgirokonto;

27 36 84 -1.

Märk betalningen med ditt namn.

Mejla också ditt namn, adress och telefonnummer tillsammans med födelse- år/månad/dag samt din E-postadress till info@orebroak.se .

Medlemsavgiften per kalenderår är för närvarande:


Senior: 250kr ( om du är 19 år eller äldre ). 

Junior:  Gratis, under förutsättning att du bor så att du kan delta i

klubbens verksamhet, samt att du vill ha klubbens medlemstidning

digitalt (i pdf-format). 


För ytterligare familjemedlem på samma adress betalar man 30kr.


När vi har föredragshållare på mötena betalar klubbens medlemmar 30kr i inträde, icke-medlemmar betalar 50kr. Till övriga möten är inträdet 30kr.


© Copyright 2015. All Rights Reserved.