Styrelsen

siluett

Suppleant: Christoffer Arvidsson

Funktionärer

JohnnieV

Ansvarig för utställningsakvariet: Johnnie Vandenberghe

070-036 82 79

siluett

Revisor: Marianne Strömberg

070-812 05 10

siluett

Revisorsuppleant: Marie Sandberg

Biologer