Bli medlem

Hjärtligt välkommen!

Bästa och enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Örebro Akvarieklubbs plusgirokonto; 27 36 84 -1.

Märk betalningen med ditt namn.

Mejla också ditt namn, adress och telefonnummer tillsammans med födelse- år/månad/dag samt din E-postadress till info@orebroak.se .

Medlemsavgiften per kalenderår är för närvarande:

Senior: 250kr ( om du är 19 år eller äldre ). 

Junior:  Gratis, under förutsättning att du bor så att du kan delta i klubbens verksamhet, samt att du vill ha klubbens medlemstidning digitalt (i pdf-format). 

För ytterligare familjemedlem på samma adress betalar man 30kr.

När vi har föredragshållare på mötena betalar klubbens medlemmar 30kr i inträde, icke-medlemmar betalar 50kr.

_DSC1526.1