Bli medlem

Hjärtligt välkommen!

Bästa och enklaste sättet att bli medlem är att betala in medlemsavgiften till Örebro Akvarieklubbs plusgirokonto; 27 36 84 -1.

Märk betalningen med ditt namn.

Mejla också ditt namn, adress och telefonnummer tillsammans med födelse- år/månad/dag samt din E-postadress till info@orebroak.se .

Medlemsavgiften per kalenderår är för närvarande:

Senior: 250kr ( om du är 19 år eller äldre ). 

Junior:  Gratis, under förutsättning att du bor så att du kan delta i klubbens verksamhet, samt att du vill ha klubbens medlemstidning digitalt (i pdf-format). 

För ytterligare familjemedlem på samma adress betalar man 30kr.

Att närvara på månadsmötena är i normala fall gratis. För närvarande under pandemin betalar man 20 kr per person för fika vid fysiska möten.

_DSC1526.1

Kontakta oss

Använd något av alternativen nedan om du vill komma i kontakt med oss