Om ÖAK

Örebro Akvarieklubb bildades redan 1935 och är därmed en av Sveriges äldsta! Medlemsantalet varierar lite från år till år, för närvarande är vi runt 85 medlemmar runt om i hela mellansverige.

  Som Medlem i ÖAK får du;

  Rabatter i flertalet butiker både i och utanför Örebro, se bilden nedan till höger.

  Tillfälle att dela med dig av dina egna erfarenheter till andra likasinnade.

  Tillgång till stor kunskapsbank i form av många mycket erfarna medlemmar, d.v.s. nära till hjälp om något problem skulle uppstå.

  Vår klubbtidning Scalaren som ges ut med nio nummer om året, januari – maj samt september – december. Denna tidning är 2018 inne på sitt sjuttitredje utgivningsår och innehåller artiklar i olika akvaristiska riktningar. Tidningen utgör även i kombination med hemsidan kallelse till våra månadsmöten.

  Våra redaktörer tar gärna emot artikelbidrag till tidningen, du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på denna sida. Klubbens medlemmar får även gärna annonsera i tidningen!

  Klickar du här kan du provläsa ett nummer av Scalaren.

  Månadsmöten äger notmalt sett rum 3:e torsdagen varje månad i Norrbygårdens lokaler på Höglundagatan 10, Örebro (klicka här för att titta på en karta). Dessa möten kan bestå av föredrag, bilder, diskussioner, frågesport m.m. om fiskar, växter, belysning, sjukdomar, vattenkemi. Månadsmötena äger rum perioderna januari – maj samt september – december.

  Varje maj-månadsmöte brukar vi vara ute någonstans. Då kan andra tider och samlingsplatser gälla. Håll koll bland evenemangen på startsidan eller i vår klubbtidning Scalaren för information.

  I samband med månadsmötena så informerar ÖAK:s funktionärer om vad som händer på den akvaristiska fronten i Örebro, i Sverige och i Norden

  En akvaristisk auktion nästan varje månadsmöte där du kan köpa och sälja fiskar, växter och tillbehör till bra priser.

  Traditionen bjuder också att ÖAK årligen arrangerar ett par storauktioner. En på våren och en på hösten. Dessutom brukar vi åka på en gemensam resa eller liknande som start på höstsäsongen.

  Kontakta oss

  Använd något av alternativen nedan om du vill komma i kontakt med oss