Loppis

Storauktionen är uppskjuten till 29/10 2022.

En loppis anordnas 28/5 2022

ÖAK brukar anordna två storauktioner varje år, en på våren och en på hösten. Auktionerna brukar ha många besökare från främst mellansverige, men även från Norge och andra delar av Sverige.

På auktionerna har vi ett maxtak på 950 poster, men vi har även fastprisbord där det går att hitta många fynd!

Nästa auktion planeras genomföras 29 oktober 2022, mer info kommer när det börjar närma sig!

Du som har köpt gods på någon tidigare auktion kan registrera dina inköp via knappen nedan. Väljer du att göra registreringen kan vi i efterhand kontakta dig om vi skulle få kännedom om viktig information rörande dina gods.

Kontakta oss

Använd något av alternativen nedan om du vill komma i kontakt med oss